Toepasbaarheid van de PMJ-ramingsmethodiek op de Nederlandse Antillen

Toepasbaarheid van de PMJ-ramingsmethodiek op de Nederlandse Antillen

Samenvatting

Deze rapportage gaat in op de vraag: is het mogelijk om de Nederlandse ramingsmethodiek voor de justitiële keten toe te passen op de Antilliaanse situatie? Na een schets van de achtergrond van de criminaliteitsproblematiek en het strafstelsel op de Nederlandse Antillen, wordt de gevolgde aanpak en de methode beschreven, alsmede de beperkingen die zich daarbij voordoen.

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Achtergrond
  3. Aanpak en methode
  4. Toekomstverwachting van de behoefte aan celcapaciteit
  5. Bijlage  

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Leertouwer, E.C., Verhoeven, M.A.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2006
Reeks:
Memorandum 2006-5

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Toepasbaarheid van de PMJ-ramingsmethodiek op de Nederlandse Antillen
Projectnummer:
1506
Operationele status:
Afgerond