Tot de kern

Strafrecht en strafproces / Sfo

Tot de kern

Verslag van de evaluatie van een opsporingsonderzoek (excerpt)

Samenvatting

Op basis van de evaluatie van een grootschalig fraudeonderzoek in de regio Twente worden een aantal aanbevelingen geformuleerd. Nagegaan is in hoeverre de aanbevelingen en leermomenten uit een eerder project ter harte waren genomen door de bij de fraudezaak betrokken personen en of deze hen ook tot voordeel hadden gestrekt. Daarenboven werd in de betreffende fraudezaak een nieuw element geïntroduceerd, in de vorm van het aangaan van een verbintenis met een commercieel accountantskantoor, i.c. KPMG Forensic Accounting. Dit bureau kreeg als opdracht mee de teamleiding te adviseren en te begeleiden.

Inhoudsopgave

Inleiding


Conclusies en aanbevelingen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Nelen, H., Paulides, G., Oosterbroek, J.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1996
Reeks:
Onderzoeksnotities 1996/01
Signatuur:
Ra 10.277

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Tot de kern
Projectnummer:
199601
Operationele status:
Alleen publicatie