Alleenstaande minderjarige asielzoekers in Nederland

Alleenstaande minderjarige asielzoekers in Nederland

Ama-beleid en ama-instroom in Nederland en andere EU-landen, alsmede de deelname van ama's aan het Nederlandse onderwijs

Samenvatting

In de periode 1998-2000 is de ama-instroom in Nederland bijna verdubbeld van 3.500 naar 6.700 ama’s (van 8% naar 15% van het totale aantal asielzoekers per jaar). Er zijn geen vergelijkbare cijfers over ama-instroom in andere EU-landen beschikbaar omdat de meeste landen ama’s niet als zodanig of vergelijkbaar met Nederland registreren. De meerderheid van de ama’s in Nederland is afkomstig uit een beperkt aantal landen, vooral Angola, Sierra Leone, Guinee en China. De ama-instroom bestaat voor driekwart uit jongens, vaak in de leeftijd van 15-17 jaar. Waarschijnlijk heeft dit te maken met het feit dat juist zij het risico lopen om ingezet te worden als kindsoldaten. Nederland heeft een apart beleid voor ama’s geformuleerd en is daarmee een uitzondering in Europa. In de praktijk blijkt er echter niet zo heel veel verschil te zijn met de procedures en voorzieningen die in andere EU-landen voor ama’s zijn ontwikkeld c.q. tot stand zijn gekomen. Op één punt is echter wel verschil. Nederland is één van de EU-landen, naast Engeland en Denemarken, waar het voor ama’s mogelijk is om na drie jaar een permanente verblijfsstatus te krijgen. Het is mogelijk dat dit gegeven, alsmede de langdurige asielprocedures hier (waardoor ama’s niet op korte termijn terugkeren) elders, zeker in de ogen van reisagenten, het beeld (blijven) bevestigen dat Nederland een effectieve keuze is.

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Olde Monnikhof, M., Tillaart, H. van den
Organisatie(s):
WODC, ITS
Plaats uitgave:
Nijmegen
Uitgever:
ITS
Jaar van uitgave:
2003
ISBN:
9055542350
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.959

Bestelinformatie

Adres:
ITS - Radboud Universiteit Nijmegen
Telefoon:
024 3653500
Website:
www.its-nijmegen.nl - www.ru.nl/crisiseninterventies/

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Trajecten alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMA's)
Onderzoeker(s):
Olde Monnikhof, M
Projectnummer:
99.090
Operationele status:
Afgerond