Tevredenheid van slachtoffers met 'rechtspleging' en slachtofferhulp

Criminologie en victimologie / Victimologie

Tevredenheid van slachtoffers met 'rechtspleging' en slachtofferhulp

Een victimologische en rechtspsychologische secundaire analyse

Samenvatting

Eind 2005 is een onderzoek naar de tevredenheid van slachtoffers van misdrijven met slachtofferzorg afgerond. Dit onderzoek betreft een heranalyse, oftewel verdieping van dit onderzoek. In hoofdstuk 2 wordt een aanvullend empirisch kader geboden, gevolgd door een victomologisch (hoofdstuk 3) en rechtspsychologisch kader (hoofdstuk 4). Deze bieden een handvat voor de uitvoering van een aantal multivariate analyses. In hoofdstuk 5 worden de implicaties van deze analyses beschreven en worden enkele aanbevelingen voor vervolgonderzoeken gedaan.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Inleiding
  2. Representativiteit: ijking aan eerder onderzoek
  3. Victimologische analyse
  4. Rechtspsychologische analyse
  5. Conclusie en discussie 

Samenvatting
Summary
Geraadpleegde literatuur
Bijlage

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Winkel, F.W., Spapens, A.C., Letschert, R.M.
Organisatie(s):
WODC, Intervict
Plaats uitgave:
Tilburg
Uitgever:
Intervict (International Victimology Institute Tilburg)
Jaar van uitgave:
2006
ISBN:
10-90-5850-248-1
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Intervict (International Victimology Institute Tilburg)
Telefoon:
013 4663526
E-mailadres:
intervict@tilburguniversity.edu
Website:
www.tilburguniversity.edu/intervict

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Uitvoeren van secundaire analyses bestand Tevredenheidsonderzoek Slachtoffers
Onderzoeker(s):
Winkel, F.W.
Projectnummer:
1450
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie