Terug naar de toekomst

Terug naar de toekomst

het beroep op Justitie, 1997-2007: raming en realisatie

Samenvatting

Goede ramingen van het in de komende jaren te verwachten beroep op de verschillende onderdelen van de justitiƫle ketens zijn van belang ter onderbouwing van de Justitiebegroting. Al meer dan een decennium worden jaarlijks dergelijke ramingen opgesteld. Dit Cahier blikt terug en gaat in op de kwaliteit van deze ramingen: in hoeverre gaven de ramingen destijds goed inzicht in wat de toekomst op dit gebied zou brengen?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Afkortingen
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Methode
  3. De voorspelfouten van de PMJ-ramingen
  4. Nadere analyse van de PMJ-ramingen
  5. Nabeschouwing en conclusies
Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Moolenaar, D.E.G., Tulder, F.P., Gammeren-Zoeteweij, M. van
Organisatie(s):
WODC, Raad voor de rechtspraak
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2009
Reeks:
Cahiers 2009-06
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Verbetering PMJ 2008: Analyse oude ramingen
Projectnummer:
1735B
Operationele status:
Afgerond