Tevredenheid van gevangenispersoneel 2011

Tevredenheid van gevangenispersoneel 2011

een verdieping van personele en inrichtingspecifieke kenmerken

Samenvatting

Verdiepingsstudie van het tevredenheidsonderzoek onder medewerkers van het gevangeniswezen in 2011 (zie link bij: Meer informatie).
Het betreft secundaire analyses van het medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO). Doel van het MTO is om meer inzicht te krijgen in hoe medewerkers denken over belangrijke aspecten van hun werk en welke knelpunten zij daarin ervaren. Een aantal specifieke vragen zijn gesteld over de veiligheid en agressie en geweld vanuit gedetineerden en collega's. Tevens zijn in de vragenlijst stellingen opgenomen waarmee medewerkers aan kunnen geven hoe zij omgaan met gedetineerden.

Inhoudsopgave

Afkortingen
Samenvatting

  1. Onderzoek naar medewerkertevredenheid bij DJI
  2. Methoden van onderzoek
  3. Historische vergelijking MTO-resultaten
  4. Verschillen in achtergrondkenmerken
  5. Geografisch verschillen
  6. Analyses op leefafdelingspecifieke kenmerken
Conclusie
Summary
Literatuur

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Broek, T.C. van der, Molleman, T.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2012
Reeks:
Cahiers 2012-02
Type rapport:
Periodiek rapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Verdiepingsstudie medewerkertevredenheidsonderzoek gevangeniswezen
Projectnummer:
2099B
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie