Islamitische en extreem-rechtse radicalisering in Nederland

Islamitische en extreem-rechtse radicalisering in Nederland

Een vergelijkend literatuuronderzoek

Samenvatting

In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een studie naar de onderzoeksliteratuur over islamitische en extreem-rechtse radicalisering in Nederland. De centrale vraagstelling van het onderzoek is:

  • Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen islamitische en extreeem-rechtse radicalisering in Nederland? Wat is hierover bekend uit de onderzoeksliteratuur?
  • Welke aanknopingspunten volgen uit de analyse van inzichten uit de onderzoeksliteratuur voor te voeren beleid ten aanzien van deze vormen van radicalisering?
  • Hoe kunnen niet of onvolledig beantwoorde onderzoeksvragen worden beantwoord in vervolgonderzoek?

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Inleiding
  2. Centrale begrippen en Analysekader
  3. Islamitisch radicalisme en radicalisering
  4. Extreem-rechts radicalisme en radicalisering
  5. Vergelijking en conclusies
Samenvatting
Summary
Literatuur
Bijlage 1 Korte beschrijving kernliteratuur
Bijlage 2 Lopend onderzoek

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Fermin, A.
Organisatie(s):
WODC, EUR - RISBO contractresearch BV
Plaats uitgave:
Rotterdam/Den Haag
Uitgever:
Risbo, Erasmus Universiteit Rotterdam
Jaar van uitgave:
2009
ISBN:
9789076613512
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Erasmus Universiteit Rotterdam - Center for Public Innovation
Telefoon:
010 4082770
Fax:
010 4081141
E-mailadres:
info@publicinnovation.nl
Website:
www.publicinnovation.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Vergelijkende analyse van islamitische en extreemrechtse radicalisering
Projectnummer:
1759
Operationele status:
Afgerond