Verhoging van de strafmaat op mensensmokkel

Veiligheid en preventie / Afschrikking

Verhoging van de strafmaat op mensensmokkel

Een pilotstudy naar de effectiviteit

Samenvatting

Op 15 november 1996 werd de strafmaat voor het delict mensensmokkel (art. 197a WSr) verhoogd. Omdat uit criminologisch onderzoek bekend is dat de effectiviteit van een dergelijke maatregel veelal moeilijk vast te stellen is heeft het IPIT een pilotstudy uitgevoerd naar de zin van een diepgaand effectiviteitsonderzoek. Hierbij werden de volgende onderzoeksvragen aan de orde gesteld: in hoeverre is de omvang van mensensmokkelactiviteiten verminderd na de wetswijziging? Welke invloed heeft de strafmaatverhoging gehad op de effectiviteit van opsporing en vervolging? In hoeverre had de verhoging van de strafmaat, direct of via effecten op de opsporing en vervolging van mensenhandel, een afschrikkende werking op potentiƫle mensensmokkelaars? Heeft de verhoging van de strafmaatpositieve en/of negatieve neveneffecten met zich meegebracht? Zo ja, welke? Tot de geraadpleegde bronnen behoren de eerste gehoren die de Immigratie en Naturalisatiedienst asielzoekers afneemt; bestanden uit de bedrijfsprocessen van het Openbaar Ministerie; dossiers van afgesloten opsporingsonderzoeken naar mensensmokkel en interviews met officieren van justitie en teamleiders van opsporingsonderzoeken alsmede een beperkt aantal gedetineerde mensensmokkelaars. Naast aanbevelingen voor beleid worden ook aanbevelingen voor verder onderzoek gedaan.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Onderzoeksmethoden
  3. Analyse van EGD-gegevens
  4. Analyse van de justitiƫle keten
  5. Opsporingsonderzoeken
  6. Daders
  7. Conclusies en aanbevelingen

Literatuuroverzicht

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Slobbe, D.F., Kuipers, M.M.C.
Organisatie(s):
Internationaal Politie Instituut Twente (IPIT), Adviesbureau Van Dijke, WODC
Plaats uitgave:
Enschede
Uitgever:
Internationaal Politie Instituut Twente (IPIT)
Jaar van uitgave:
1999
ISBN:
9036513804
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.135

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Verhoging van de strafmaat op mensensmokkel;
Projectnummer:
98.133
Operationele status:
Alleen publicatie