Weten wat er speelt

Weten wat er speelt

De informatiepositie van burgemeesters met betrekking tot sociale veiligheid

Samenvatting

De centrale onderzoeksvraag van dit onderzoek is:
Wat is de informatiebehoefte van burgemeesters en van colleges van burgemeester en wethouders als het gaat om sociale veiligheid en de handhaving van de openbare orde, wat is de daadwerkelijke informatiepositie en hoe kan een eventuele kloof tussen behoefte en praktijk verklaard worden?

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Juridische context van informatie-overdracht
  3. De informatiebehoefte en -positie van burgemeesters
  4. De positie van het college van burgemeester en wethouders
  5. Relevante facotren voor een adequate informatieverstrekking
  6. Conclusies en slotbeschouwing
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Schol, M., Struiksma, N., Winter, H., Visser, F.
Organisatie(s):
Rijksuniversiteit Groningen - Pro Facto, WODC
Plaats uitgave:
Groningen
Uitgever:
Pro Facto
Jaar van uitgave:
2013
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Pro Facto
Telefoon:
050 3139853
Fax:
050 3183426
E-mailadres:
profacto@pro-facto.nl
Website:
www.pro-facto.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Verkenning informatiepositie gemeenten veiligheid
Projectnummer:
2206
Operationele status:
Afgerond