Voorwaardelijk voor onvoorwaardelijk

Voorwaardelijk voor onvoorwaardelijk

Substitutie van onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen bij gering recidivegevaar: een raming van de te besparen gevangeniscapaciteit

Samenvatting

Schatting van het aantal detentiedagen dat – in theorie – zou kunnen worden bespaard door de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van een groep veroordeelden met een relatief laag recidiverisico te vervangen door een voorwaardelijke vrijheidstraf. Het recidiverisico wordt bepaald op basis van het voorspellingsmodel dat in het kader van de Recidivemonitor is ontwikkeld. Deze rapportage is verschenen in een nieuwe serie: Fact Sheet (nr. 2006-10).

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Wartna, B.S.J., Tollenaar, N.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2006
Reeks:
Fact sheets 2006-10

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Vervanging onvoorwaardelijke vrijheidstraffen
Onderzoeker(s):
Tollenaar, N.
Projectnummer:
1329
Operationele status:
Afgerond