Bescherming in ontwikkeling: het vervolg

Straffen en maatregelen / Uithuisplaatsing

Bescherming in ontwikkeling: het vervolg

Vervolgonderzoek in het kader van het 'Deltaplan Kwaliteitsverbetering Gezinsvoogdij'

Samenvatting

Tussen ca. juni 2002 en januari 2005 is in het project Deltaplan Gezinsvoogdij een nieuwe werkwijze voor de uitvoering van ondertoezichtstellingen ontwikkeld. Gedurende de projectperiode zijn de effecten van deze werkwijze op een aantal punten geëvalueerd door VU/PI Research. Hiervan is verslag gedaan in het rapport ‘Bescherming in ontwikkeling’ d.d. december 2004. Om het beeld van het Deltaplan te completeren is dit vervolgonderzoek gedaan naar de duur van de ondertoezichtstelling, het aantal uithuisplaatsingen in het kader van de ondertoezichtstelling en de duur van deze uithuisplaatsingen.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Opzet van het onderzoek
  3. Het vooronderzoek
  4. Het dossieronderzoek: het verloop van de OTS
  5. Conclusies en aanbevelingen
  6. Summary
  7. Referenties

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Lunenburg, P., Bijl, B., Slot, N.W.
Organisatie(s):
WODC, PI Research
Plaats uitgave:
Duivendrecht
Uitgever:
PI Research
Jaar van uitgave:
2006
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.401

Bestelinformatie

Adres:
PI Research
Telefoon:
020 6501500
Fax:
020 6905327
Website:
www.piresearch.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Vervolg evaluatie nieuwe methode gezinsvoogdij op de punten; doorlooptijd OTS en aantal en duur uithuisplaatsingen
Onderzoeker(s):
Bijl, B.
Projectnummer:
1341
Operationele status:
Afgerond