Ontwikkelingen in de maatschappelijke participatie van allochtonen

Ontwikkelingen in de maatschappelijke participatie van allochtonen

Een theoretische verdieping en een thematische verbreding van de Integratiekaart 2006

Samenvatting

Deze uitgave is een uitgebreide versie van de Integratiekaart 2006 (Cahier 2006-8). Het doel van de reeks Integratiekaart-publicaties is empirisch te bepalen hoe het is gesteld met de integratie van minderheden aan de hand van een steeds uitgebreidere set van kwantitatieve indicatoren.
De Integratiekaart schetst een beeld van de positie van groepen allochtonen op verschillende maatschappelijke terreinen, en van de ontwikkelingen daarin in de tijd. Hierdoor ontstaat meer inzicht in het proces van integratie.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Achtergronden van de Integratiekaart - R.P.W. Jennissen, F.L. Leeuw en M.H.C. Kromhout (WODC)
  2. Trends in de positie van niet-westerse allochtonen - H.N. van der Vliet, M.C.C. Wageveld en M.J. Garssen (CBS)
  3. Allochtonen in het onderwijs - R.P.W. Jennissen (WODC), M.I. Hartgers (CBS)
  4. Arbeidsmarkttransacties van de niet-westerse immigratiecohorten 1999-2002 - R.P.W. Jennissen (WODC), J. Oudhof (CBS)
  5. Contacten tussen allochtonen en autochtonen - E. Uiters (WODC)
  6. Zorggebruik in de huisartspraktijk - A. Volkers (NIVEL), A. Bus (CBS)
  7. Criminaliteit - M. Blom en R.P.W. Jennissen (WODC)
  8. Slotbeschouwing - F.L. Leeuw, R.P.W. Jennissen, M.H.C. Kromhout (WODC)   

Summary
Literatuur
Bijlagen
- Privacybewaking CBS
- Databronnen van de Integratiekaart

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Jennissen, R.P.W. (red.), Oudhof, J. (red.)
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2007
ISBN:
9789054548744
Reeks:
Onderzoek en beleid 250
Type rapport:
Periodiek rapport

Bestelinformatie

Adres:
Boom Distributiecentrum
Telefoon:
+31 (0)522-237555
Fax:
+31 (0)522-253864
E-mailadres:
budh@boomdistributiecentrum.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Vervolg Integratiekaart 2006
Projectnummer:
1512
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie