Een detentieconcept voor de toekomst?

Een detentieconcept voor de toekomst?

Evaluatie van de verlengde pilotperiode van Detentieconcept Lelystad (DCL)

Samenvatting

Detentieconcept Lelystad (DCL) is een pilotproject in het kader van de vernieuwingen die plaatsvinden binnen het transformatieproces De Nieuwe Inrichting van DJI. DCL is sinds januari 2006 operationeel. De pilotfase van het project is ondersteund met een evaluatieonderzoek dat antwoord moest geven op de vraag of het concept uitvoerbaar is en breder toegepast kan worden. Omdat aan het detentieconcept zoals bedoeld nog niet volledig in praktijk is gebracht is besloten de pilotfase te verlengen en te voorzien van een evaluatie. In deze evaluatie wordt gekeken naar de invloed en de randvoorwaarden van DCL op de organisatie, het personeel, de gedetineerden en de kostprijs.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Realisatie van het detentieconcept
  3. De gedetineerdenpopulatie in DCL
  4. De werksituatie en beleving van het personeel
  5. De beleving van gedetineerden
  6. De kostprijs van DCL
  7. Synthese en conclusies
Bijlagen
Summary

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Jongebreur, W., Abraham, M., Nauta, O.
Organisatie(s):
WODC, Significant, DSP-groep
Plaats uitgave:
Barneveld
Uitgever:
Significant
Jaar van uitgave:
2009
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Significant APE
 
Parijsboulevard 209d
 
3541 CS Utrecht
E-mailadres:
info@significant.nl
Website:
https://ape.significant-groep.nl/

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Vervolgonderzoek naar het (verlengde) pilotproject DCL
Projectnummer:
1655
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie