Evaluatie afgifte VOG NP

Strafrecht en strafproces / Verklaring omtrent gedrag

Evaluatie afgifte VOG NP

Rapport over een onderzoek naar de gecentraliseerde afgifte van de Verklaring Omtrent Gedrag Natuurlijke Personen

Samenvatting

Doelstelling van het project is een tussentijdse evaluatie, anderhalf jaar na invoering, van de centrale beoordeling en afgifte van de Verklaring Omtrent Gedrag voor natuurlijke personen (VOG NP).

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Het werkproces: feiten en productiecijfers
  3. Het aanvraag- en afgifteproces nader beschouwd
  4. De enquête onder belanghebbende organisaties
  5. Conclusies   

Summary
Bijlage 1: Samenstelling begeleidingscommissies
Bijlage 2: Aanvraagformulier VOG NP
Bijlage 3: Kenmerken contactpersonen bij belanghebbenden
Bijlage 4: Vragenlijst enquête belanghebbenden VOG NP

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Valk, M.C., Roth, H., Haak, M., Sam-Sin, X.
Organisatie(s):
WODC, Ergo Bureau voor Markt-en Beleidsonderzoek
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
ERGO: bureau voor markt - en beleidsonderzoek
Jaar van uitgave:
2006
Signatuur:
Ra 13.498

Bestelinformatie

Adres:
Ergo Bureau voor markt- en beleidsonderzoek
Telefoon:
020 6272100
Fax:
020 6271893
E-mailadres:
mail@ergo.nl
Website:
www.ergo.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Verklaring Omtrent Gedrag natuurlijke personen: de centrale afgifte
Onderzoeker(s):
Valk, M.
Projectnummer:
1281
Operationele status:
Afgerond