Gedetineerde vrouwen in Nederland

Gedetineerde vrouwen in Nederland

Over import- en deprivatiefactoren bij detentieschade

Samenvatting

In dit onderzoek is gekeken naar de aspecten die te maken hebben met psychisch welbevinden van vrouwen tijdens detentie en de omstandigheden waar ze tijdens detentie mee te maken krijgen. In hoeverre lijken eventuele problemen geïmporteerd vanuit de situatie voor detentie? In hoeverre is de vrouweninrichting een "gezonde" penitentiaire inrichting die probeert detentieschade te vermijden?
De volledige tekst van dit rapport is te downloaden op de site van de VU Amsterdam (zie: onderstaande link).

Inhoudsopgave

Dankwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Vrouwen in detentie: cijfers, internationale en nationale literatuur
  3. Opzet van het onderzoek
  4. Resultaten
  5. Slot
Literatuurlijst
Lijst van afkortingen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Slotboom, A.-M., Bijleveld, C., Day, S., Giezen, A. van
Organisatie(s):
WODC, Vrije Universiteit, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, California Department of Corrections & Rehabilitation, Universiteit Leiden
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Vrije Universiteit Amsterdam
Jaar van uitgave:
2008
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Rechtsgeleerdheid, VU Amsterdam
Telefoon:
020 5986250
Fax:
020 5986211
E-mailadres:
voorlichting@rechten.vu.nl
Website:
www.rechten.vu.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Vrouwen in detentie
Onderzoeker(s):
Bijleveld, C.C.J.H.
Projectnummer:
1468
Operationele status:
Afgerond