Voorlopige hechtenis

Detentie en reclassering / Heenzending

Voorlopige hechtenis

Toepassingen, schorsingen en zaken met lange duur

Samenvatting

In aansluiting op een WODC-onderzoek naar de kwantitatieve ontwikkeling van de voorlopige hechtenis zijn dossieronderzoeken verricht naar de toepassing en schorsing van de voorlopige hechtenis en naar zaken met een lange voorlopige hechtenisduur. Deze drie dossierstudies worden in afzonderlijke delen van dit rapport verslagen. Daaraan vooraf gaat een samenvattende beschouwing waarin de voornaamste resultaten van deze dossieronderzoeken, in samenhang met de resultaten van andere onderzoeken naar de voorlopige hechtenis, besproken worden.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Inleiding en samenvattende slotbeschouwing
  2. Toepassing van de voorlopige hechtenis
  3. Schorsing van de voorlopige hechtenis
  4. Zaken met een lange voorlopige-hechtenisduur
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Berghuis, A.C., Tigges, L.C.M., Balkema, J.P. (medew.)
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Staatsuitgeverij
Jaar van uitgave:
1981
Reeks:
Onderzoek en beleid 017
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 3050

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Voorlopige hechtenis: toepassingen, schorsingen en zaken met lange duur
Projectnummer:
W00017
Operationele status:
Alleen publicatie