De vroeghulp in praktijk gebracht

De vroeghulp in praktijk gebracht

Eindrapport van het onderzoek naar het functioneren van de reclasseringsvroeghulp

Samenvatting

Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar het functioneren van de reclasseringsvroephulp. Het onderzoek was in drie fasen opgezet. Over de eerste twee fasen is reeds gerapporteerd. Dit rapport gaat over de derde fase en is tevens het eindrapport van het onderzoek.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Inleiding
  2. Het onderzoek naar de praktijk van de vroeghulp
  3. Response van de inverzekeringgestelden
  4. Algemene gegevens over de inverzekeringgestelden en over de organisatie van de vroeghulp
  5. De inhoud van het vroeghulpcontact
  6. Bekendheid met en waardering van de vroeghulp
  7. Vroeghulprapportage
  8. Voortzetting van de hulpverlening na de vroeghulp
  9. Omvang en aard van problematiek en verdere hulpverlening
  10. Samenvatting en slotbeschouwing
Summary
Literatuurlijst
De leden van de werkgroep

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Nuijten-Edelbroek, E.G.M., Tigges, L.C.M.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Staatsuitgeverij
Jaar van uitgave:
1981
Reeks:
Onderzoek en beleid 020
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 3097

Onderzoekgegevens

Werktitel:
De vroeghulp in praktijk gebracht
Projectnummer:
W00020
Operationele status:
Alleen publicatie