Plaatsing op een landelijke afzonderingsafdeling

Straffen en maatregelen / Disciplinaire maatregel

Plaatsing op een landelijke afzonderingsafdeling

Een evaluatie van de procedure volgens artikel 24, lid 5 van de Gevangenismaatregel

Samenvatting

Het doel van het onderzoek is tweeledig. Enerzijds gaat het om een beschrijving van de feitelijk gevolgde procedures bij plaatsing van gedetineerden in een landelijke afzonderingsafdeling en anderzijds om een evaluatie daarvan in termen van de geldende richtlijnen.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Inleiding
  2. De onderzoeksopzet
  3. De richtlijnen van 8 mei 1978 en de voorgeschiedenis
  4. Achtergronden van de plaatsing in afzondering buiten de eigen inrichting
  5. De procedure bij plaatsing in afzondering buiten de eigen inrichting
  6. Afzondering in het cellengebouw en de beƫindiging daarvan
  7. Afzondering in het HvB te Maastricht en de beƫindiging daarvan
  8. Slotbeschouwing
Noten
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Linden, B. van der
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Staatsuitgeverij
Jaar van uitgave:
1981
Reeks:
Onderzoek en beleid 022
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 4052

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Plaatsing op een landelijke afzonderingsafdeling
Projectnummer:
W00022
Operationele status:
Alleen publicatie