Projectsurveillance en voorkoming misdrijven in Hoogeveen

Projectsurveillance en voorkoming misdrijven in Hoogeveen

Een onderzoek naar de effecten op de criminaliteitsontwikkeling

Samenvatting

In de gemeente Hoogeveen is in het driehoeksoverleg besloten tot een experiment waarin het accent ligt op de preventie van criminaliteit, vooral van inbraak in woningen, diefstal uit voertuigen en vernieling. Wel is ruimte gelaten voor andere delicten wanneer de frequentie van delictpleging daartoe aanleiding zou geven. Als methode is gekozen voor de combinatie van projectsurveillance en de instelling van een ambtenaar Voorkoming Misdrijven (VM).

Inhoudsopgave

Voorwoord

 1. Achtergrond
 2. Opzet van het experiment
 3. De experimentele activiteiten in 1980
 4. Omvang van de criminaliteit
 5. Preventiemaatregelen
 6. Bereidheid de politie te waarschuwen
 7. het politie-optreden
 8. Het beeld van de politietaak
 9. Bekendheid met het experiment
 10. Geregistreerde criminaliteit
 11. Ervaringen met voorkoming misdrijven
 12. Samenvatting en slotbeschouwing
Noten en geraadpleegde literatuur

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Nuijten-Edelbroek, E.G.M.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Staatsuitgeverij
Jaar van uitgave:
1982
Reeks:
Onderzoek en beleid 030
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 4213

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Projectsurveillance en voorkoming misdrijven in Hoogeveen
Projectnummer:
W00030
Operationele status:
Alleen publicatie