Politiële misdaadbestrijding

Politiële misdaadbestrijding

De ontwikkeling van het Amerikaanse, Engelse en Nederlandse onderzoek aangaande politiële misdaadbestrijding sedert de jaren '60

Samenvatting

Met dit rapport wordt beoogd een afsluitende, inhoudelijke en onderzoektechnische balans op te maken van vier afgeronde onderzoeken: een project in Hoogeveen met gerichte surveillance en preventievoorlichting; een project in Amsterdam-Osdorp met voetsurveillance en preventievoorlichting; een project in Utrecht met een projectmatige aanpak van inbraken en de invoering van wijkteampolitie in Sittard. Bij het opmaken van de balans is niet alleen gekeken naar de genoemde experimenten of projecten, maar is ervan uitgegaan dat al het onderzoek dat in de afgelopen jaren in de Verenigde Staten, Engeland en Nederland rond de doeltreffendheid en doelmatigheid van politiële misdaadbestrijding is verricht, in ogenschouw moest worden genomen.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. De ontwikkeling van het (hervormingsgerichte) politie-onderzoek in de Verenigde Staten en Engeland
  3. De WODC-experimenten met politiële criminaliteitsbestrijding
  4. De toekomst van het onderzoek
  5. Algemeen besluit
Bibliografie

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Fijnaut, C., Spickenheuer, J.L.P., Nuijten-Edelbroek, E.G.M.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Staatsuitgeverij
Jaar van uitgave:
1985
Reeks:
Onderzoek en beleid 056
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 5010

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Politiële misdaadbestrijding; de ontwikkeling van het Amerikaanse, Engelse en Nederlandse onderzoek aangaande politiële misdaadbestrijding sedert de jaren '60
Projectnummer:
W00056
Operationele status:
Alleen publicatie