Jeugddelinquentie II

Politie en rechtshandhaving / Sepot

Jeugddelinquentie II

de invloed van justitieel ingrijpen

Samenvatting

Het voornaamste doel van dit onderzoek was het bestuderen van de invloed van het berispingsbeleid van politie en parket op het latere (delinquente) gedrag van jongeren. Dit verslag is het gevolg van het eerder verschenen onderzoeksrapport 'Jeugddelinquentie - achtergronden en justitiële reactie' (Onderzoek en beleid, nr. 42). Tevens komt de ontwikkeling in gezin, school, vrije-tijdsmilieu en in delinquentie aan de orde van een groep 14-20-jarige jongeren, die twee jaar eerder ook waren geïnterviewd en waarvan een groot deel in contact was gekomen met de politie of de Officier van Justitie. Degenen die in de follow-up periode met het plegen van delicten zijn gestopt, worden vergeleken met hen die daarmee zijn doorgegaan. In het slothoofdstuk worden een aantal suggesties gedaan voor de preventie van jeugdcriminaliteit en worden een aantal criteria naar voren gebracht aan de hand waarvan politie en parket een gerichter seponeringsbeleid zouden kunnen voeren.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Inleiding: Probleemstelling en hypotheses
  2. Uitvoering van het onderzoek
  3. Delinquentie en justitiële contacten
  4. Veranderingen in sociale integratie
  5. Effecten van justitieel ingrijpen
  6. Sociale integratie, delinquentie en justitieel ingrijpen
  7. Conclusies en slotbeschouwing
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Junger-Tas, J., Junger, M., Barendse-Hoornweg, E.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Staatsuitgeverij
Jaar van uitgave:
1985
Reeks:
Onderzoek en beleid 063
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 6040

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Jeugddelinquentie II
Projectnummer:
W00063
Operationele status:
Alleen publicatie