Kleine criminaliteit in Utrecht

Criminologie en victimologie / Criminografie

Kleine criminaliteit in Utrecht

Samenvatting

In het kader van de werkzaamheden van de Commissie kleine criminaliteit zijn in de gemeente Utrecht enkele proefprojecten gestart ter voorkoming van kleine criminaliteit. Tevens is onderhavige studie uitgevoerd met als doel de kleine criminaliteitsproblematiek op buurtniveau voor Utrecht in kaart te brengen. De resultaten van deze studie dienen ten eerste als een algemeen referentiekader van de proefprojecten in Utrecht, ten tweede kunnen de resultaten van deze studie in het algemeen model staan voor de kleine criminaliteitsproblematiek in grote steden.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. De gegevensverzameling
  3. Theoretische achtergrond
  4. De kleine criminaliteit in Utrecht
  5. De Utrechtse buurten
  6. De geografische spreiding van de kleine criminaliteit in Utrecht
Bijlage
Literatuur

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Hesseling, R.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Staatsuitgeverij
Jaar van uitgave:
1986
Reeks:
Onderzoek en beleid 075
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 6508

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Kleine criminaliteit in Utrecht
Projectnummer:
W00075
Operationele status:
Alleen publicatie