Alimentatie na scheiding in 1982

Civiel recht en civiel proces / Echtgenoten

Alimentatie na scheiding in 1982

Een landelijk dossieronderzoek

Samenvatting

Dit rapport bevat een onderzoek naar diverse aspecten van echtscheiding waarover weinig of geen recente informatie voorhanden is. Het gaat onder meer om landelijke gegevens betreffende aantal en aard van de gevallen waarin alimentatie is gevorderd, waarin die vordering is toegewezen, hoogte, duur en indexering van de alimentatie in die gevallen, de mate waarin nihilbeding voorkomt, aantal en aard van de gevallen waarin een omgangsregeling is vastgesteld en voorts de redenen voor toewijzing respectievelijk afwijzing van de nevenvorderingen. Geanalyseerd werden: a) een steekproef uit de dossiers van in 1982 uitgesproken echtscheidingen, b) een steekproef uit dossiers betreffende verzoeken tot wijziging of latere vaststelling van alimentatie voor de ex-echtgenoot en c) een steekproef uit dossiers betreffende verzoeken tot wijziging of latere vaststelling van een omgangsregeling. Het ligt in de bedoeling in een volgende fase via mondelinge of schriftelijke ondervraging van alimentatiegerechtigden en alimentatieplichtigen inzicht te verwerven in het verloop van de feitelijke betalingen.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting en conclusie

  1. Inleiding
  2. Onderzoeksgroep en materiaalverzameling
  3. De alimentatie voor de kinderen bij de scheiding
  4. De alimentatie voor de ex-echtgenoot bij de scheiding
  5. Wijziging of latere vaststelling van de alimentatie voor de ex-echtgenoot
Noten
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Werff, C. van der, Docter-Schamhardt, B.J.W. (medew)
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Staatsuitgeverij
Jaar van uitgave:
1987
Reeks:
Onderzoek en beleid 076
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 6504

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Alimentatie na scheiding in 1982; een landelijk dossieronderzoek
Projectnummer:
W00076
Operationele status:
Alleen publicatie