Vrouwen in detentie

Vrouwen in detentie

Samenvatting

Het onderzoek betreft een inventarisatie van diverse kenmerken van gedetineerde vrouwen en van de meningen die zij zelf over hun detentie hebben. Het beslaat de periode eind 1986 tot medio 1987, toen er drie inrichtingen voor vrouwen waren: in Amsterdam, Groningen en Maastricht. De inrichtingen in Sevenum en Utrecht zijn niet in het onderzoek betrokken, omdat zij na de materiaalverzameling in gebruik genomen zijn.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting en bespreking

  1. Inleiding
  2. De inrichtingen voor vrouwen en hun bevolking
  3. De gang door de inrichtingen
  4. Het dagelijkse programma
  5. Onderlinge verhoudingen binnen de inrichting
  6. Contacten met personen buiten de inrichting
  7. Gezondheid
  8. Buitenlandse vrouwen
  9. Het leukste en het vervelendste van het gevangenisbestaan
Bijlagen
Literatuur

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Brouwers, M., M. Sampiemon
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC, SDU Uitgeverij
Jaar van uitgave:
1988
Reeks:
Onderzoek en beleid 083
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 6786

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Vrouwen in detentie
Projectnummer:
W00083
Operationele status:
Alleen publicatie