Een blik op de toekomst van de CRI

Een blik op de toekomst van de CRI

Verslag van een onderzoek bij politie en Openbaar Ministerie

Samenvatting

In het onderzoek staan twee vragen centraal: 1. De ervaringen van de 'klanten' van de CRI met het feitelijk functioneren van de CRI, de knelpunten die zich daarbij voordoen en de mogelijke oplossingen daarvoor; 2. De opvattingen van de klanten over de gewenste taakstelling van de CRI. Beide vragen zijn in de periode van november 1986 tot april 1988 voorgelegd aan politiefunctionarissen op uitvoerend en op leidinggevend niveau binnen de organisatie en aan leden van het Openbaar Ministerie.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting en conclusies

  1. De Centrale Recherche Informatiedienst
  2. Het onderzoek
  3. Opvattingen van de politie over de taken van de CRI
  4. De toelevering van informatie door de politie aan de CRI
  5. Ervaringen, contacten van de politie met de CRU

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Nuijten-Edelbroek, E.G.M., Slothouwer, A.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1988
Reeks:
Onderzoek en beleid 086
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 6713

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Een blik op de toekomst van de CRI; verslag van een onderzoek bij politie en Openbaar Ministerie
Projectnummer:
W00086
Operationele status:
Alleen publicatie