Schadevergoeding door het Schadefonds of door de dader

Criminologie en victimologie / Schadefonds geweldsmisdrijven

Schadevergoeding door het Schadefonds of door de dader

Het oordeel van het slachtoffer

Samenvatting

In dit rapport wordt verslag gedaan van de evaluatie van het Schadefonds en van een overeenkomstig onderzoek onder slachtoffers van delicten waarvoor de dader voorwaardelijk was veroordeeld, met vergoeding van de toegebrachte schade als bijzonder voorwaarde. In het onderzoek betreffende het Schadefonds wordt ook ingegaan op de bekendheid met het fonds bij de bevolking en het oordeel van de clienten over de behandeling van hun verzoek.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Schadevergoeding aan slachtoffers van delicten en het Nederlandse recht; een vogelvlucht
  3. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven
  4. Het slachtoffer en de voorwaardelijke veroordeling van de dader met als bijzondere voorwaarde vergoeding van de toegebrachte schade
  5. Schadevergoeding aan slachtoffers en het oordeel over de omvang van de inspanningen van de overheid op het terrein van de misdaadbestrijding
  6. Slotbeschouwing

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Cozijn, C.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC, SDU Uitgeverij
Jaar van uitgave:
1988
Reeks:
Onderzoek en beleid 088
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 6895

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Schadevergoeding door het Schadefonds of door de dader; het oordeel van het slachtoffer
Projectnummer:
W00088
Operationele status:
Alleen publicatie