Operationeel vreemdelingentoezicht in Nederland

Straffen en maatregelen / Uitzetting

Operationeel vreemdelingentoezicht in Nederland

Samenvatting

De probleemstelling van dit onderzoek luidt als volgt:

  • Op welke wijze is het operationeel toezicht op vreemdelingen ingebed in het formele beleid?
  • Op welke wijze wordt het operationeel vreemdelingentoezicht uitgevoerd?
  • Welke factoren bieden een verklaring voor de eerste onderdelen van de probleemstelling?

Het verslag geeft u vanuit verschillende optieken een beeld van dit toezicht in de jaren van 1983 tot
en met 1988.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Verantwoording van het onderzoek
  2. Beleid en toezicht
  3. Toezicht in de praktijk
  4. De politie over operationeel vreemdelingentoezicht
  5. De vreemdelingen over operationeel vreemdelingentoezicht
  6. Tussen staandehouding en uitzetting
  7. Conclusies
Bijlage
Literatuur

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Aalberts, M.M.J.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1989
Reeks:
Onderzoek en beleid 094
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 7056

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Operationeel vreemdelingentoezicht in Nederland
Projectnummer:
W00094
Operationele status:
Alleen publicatie