Twee jaar bestuurdersaansprakelijkheid volgens de WBA en de WBF

Twee jaar bestuurdersaansprakelijkheid volgens de WBA en de WBF

Verslag van een verkennend onderzoek

Samenvatting

Ter voorkoming van misbruik van de rechtspersoonlijkheid zijn o.a. een tweetal wetten per 1 januari 1987 in werking getreden, te weten de Wet Bestuurdersaansprakelijkheid (WBA) en de Wet Bestuurdersaansprakelijkheid bij Faillissement (WBF). In beide wetten wordt het bestuur van de rechtspersoon in geval van kennelijk onbehoorlijk bestuur aansprakelijk gesteld voor bepaalde of alle onvoldane schulden van de rechtspersoon.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Doel en opzet van het verkennend onderzoek
  3. De resultaten van het onderzoek
  4. Overwegingen ten aanzien van het hoofdonderzoek
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Cozijn, C.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1989
Reeks:
Onderzoek en beleid 096
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 7259

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Twee jaar bestuurdersaansprakelijkheid volgens de WBA en de WBF
Projectnummer:
W00096
Operationele status:
Alleen publicatie