Het gerechtelijk vooronderzoek in woord en daad

Het gerechtelijk vooronderzoek in woord en daad

Samenvatting

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar het gerechtelijk vooronderzoek (gvo). Het onderzoek is ingesteld op verzoek van de Commissie herijking Wetboek van Strafvordering (Commissie Moons). Doel van dit onderzoek is inzicht te verschaffen in het functioneren van het gvo op dit moment. Het gaat daarbij om om inzicht in de feitelijke gang van zaken; daarnaast bestaat behoefte aan inzicht in de opvattingen over de taak van de rechter-commissaris, het OM en raadslieden in het kader van het gvo en de te verwachten gevolgen van eventuele wetswijzigingen. Het onderzoek is opgesplitst in twee delen: in de eerste plaats is een dossieronderzoek uitgevoerd en daarnaast zijn vraaggesprekken gehouden met rc's, ovj's en raadslieden.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Gebruikte afkortingen
Samenvatting en conclusie

 1. Inleiding
 2. Vraagstelling
 3. Opzet en uitvoering
 4. Taak en functie van de rc met betrekking tot het gvo
 5. Instelling van het gvo
 6. Verrichte onderzoekshandelingen
 7. Opsporingsonderzoek door de politie tijdens het gvo
 8. Opvattingen over de positie van verdachte, raadsman en ovj in het gvo
 9. Sluiting of beƫindiging en duur van het gvo
 10. Opvattingen over organisatie en beleid
 11. Knelpunten met betrekking tot het huidige gvo
 12. Meningen over de toekomst van het gvo
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Werff, C. van der, Bol, M.W., Docter-Schamhardt, B.J.W.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1991
Reeks:
Onderzoek en beleid 110
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 7854

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Het gerechtelijk vooronderzoek in woord en daad
Projectnummer:
W00110
Operationele status:
Alleen publicatie