Prejop

Prejop

Een preventieproject voor jongeren met politiecontacten in Amsterdam

Samenvatting

In 1989 werd in Amsterdam een preventieproject voor jongeren met politiecontacten gestart. Het project is gesitueerd bij de jeugdpolitie; het is een initiatief van de gezamenlijke gezinsvoogdij-instellingen, de Raad voor de kinderbescherming en de afdeling Jeugd- en Zedenpolitie van de Gemeentepolitie te Amsterdam. Het project is bedoeld om in een vroeg stadium problemen bij jongeren te kunnen signaleren en op die manier te behoeden voor het afglijden naar een 'criminele cariere'. De aandacht is speciaal gericht op Marokkaanse jongeren. Het project bestaat uit vroegtijdige onderkenning en, indien nodig, hulpverlening. Naar dit project werd evaluatieonderzoek verricht, waarvan de resultaten in dit rapport beschreven worden.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Procesbeschrijving
  3. Prejop-doelgroep en Prejop-groep
  4. Beschrijving van de doelgroep
  5. Taxatie
  6. Hulpverlening
  7. Effect van de Prejop-bemoeienis
  8. Conclusies en aanbevelingen
Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Boendermaker, L., Schneider, S.M.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1991
Reeks:
Onderzoek en beleid 114
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 8009

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Prejop; een preventieproject voor jongeren met politiecontacten in Amsterdam
Projectnummer:
W00114
Operationele status:
Alleen publicatie