Heenzendingen

Detentie en reclassering / Heenzending

Heenzendingen

Samenvatting

Doel: Eind maart 1993 bereikte het WODC het verzoek om een onderzoek in te stellen dat moest resulteren in een kwalitatief inzicht in de heenzending van verdachten die, op grond van de aard en zwaarte van het misdrijf waarvan ze verdacht werden, in aanmerking kwamen voor voorlopige hechtenis en voor wie inderdaad voorlopige hechtenis gevorderd was. Dit rapport bevat het verslag van dit onderzoek. Opzet: In vier arrondissementen zijn gegevens verzameld met betrekking tot zoveel mogelijk zaken waarin tussen 1 april en 28 mei 1993 een verdachte was voorgeleid aan de officier van justitie, teneinde deze een beslissing te laten nemen over het al dan niet instellen van een vordering bewaring. Tevens is door middel van gesprekken met de meest betrokken officieren van justitie en parketmedewerkers een inzicht verkregen in de gehanteerde criteria voor het nemen van een 'heenzendbeslissing' en de feitelijke gang van zaken. In de rapportage worden de zaken waarin is heengezonden afgezet tegen de zaken waarin de voorlopige hechtenis is gecontinueerd of om andere reden dan plaatsgebrek geeindigd.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Opzet en uitvoering
  3. De zaken
  4. Heenzeden of vasthouden
  5. Conclusies en aanbevelingen
Summary
Résumé
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Kommer, M.M.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1994
Reeks:
Onderzoek en beleid 129
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 9254

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Heenzendingen
Projectnummer:
W00129
Operationele status:
Alleen publicatie