Hoger beroep en de integratie

Hoger beroep en de integratie

Onderzoek naar strafzaken, civiele zaken en de unus in appel

Samenvatting

De behandeling van strafzaken en civiele zaken als gevolg van de tweede fase van de herziening van de rechterlijke organisatie ingrijpend worden gewijzigd. Om de mogelijke gevolgen daarvan te kunnen beoordelen is een onderzoek gedaan naar de praktijk van het hoger beroep in straf- en civiele zaken gedurende de afgelopen jaren. Ter aanvulling van de statistische gegevens zijn dossieronderzoeken verricht. Bovendien zijn opvattingen en ervaringen van rechters, officieren van justitie en advocaten over de alleensprekende appelrechter geïnventariseerd. In dit rapport wordt ingegaan op: opzet en uitvoering van het onderzoek; kantongerechtsappellen in strafzaken; rechtbankappellen in strafzaken; kantongerechtsappellen in civiele zaken; rechtbankappellen in civiele zaken; en opvattingen over de unus in appel.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting en conclusie

  1. Inleiding
  2. Probleemstelling en onderzoeksvragen
  3. Opzet en uitvoering van het onderzoek
  4. Kantongerechtsappellen in strafzaken
  5. Rechtbankappellen in strafzaken
  6. Kantongerechtsappellen in civiele zaken
  7. Rechtbankappellen in civiele zaken
  8. Opvattingen over de unus in appel
Summary
Résumé
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Werff, C. van der, Docter-Schamhardt, B.J.W. (medew)
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1995
Reeks:
Onderzoek en beleid 143
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 10.152

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Hoger beroep en de integratie; onderzoek naar strafzaken, civiele zaken en de unus in appel
Projectnummer:
W00143
Operationele status:
Alleen publicatie