Een schot in de roos?

Veiligheid en preventie / Wapenbezit

Een schot in de roos?

Evaluatie van pilotbureaus schietwapenondersteuning in twee politieregio's

Samenvatting

Met financiële steun van het departement zijn in 1994 in de politieregio's Rotterdam-Rijnmond en Gelderland-Midden bij wijze van experiment twee pilotbureaus schietwapenondersteuning opgericht: het in Rotterdam gevestigde Regionaal Bureau Wapens en Munitie (RBW&M) en het in Arnhem gevestigde Regionaal Bureau Schietwapen Ondersteuning (RBSO). De taken van de bureaus zijn in de projectplannen omschreven: het coördineren, c.q. daadwerkelijk verlenen van specialistische tactische/ technische ondersteuning in opsporingsonderzoek; het fungeren als deskundig aanspreekpunt; het overdragen van kennis (voorlichting); het verzamelen van zoveel mogelijk gegevens aangaande schietwapencriminaliteit; het coördineren en initiëren van het toezicht en de controle op het legale bezit van schietwapens. Dit rapport behelst de evaluatie van de twee pilotbureaus. De evaluatie is uitgevoerd aan de hand van een enquete onder de basispolitiezorg; interviews met functionarissen van de pilotbureaus zelf, diverse andere politieonderdelen, openbaar ministerie, DCRI, Koninklijke Marechaussee en douane; cijfermateriaal afkomstig van de DCRI en van de pilotbureaus zelf.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting en conclusies

  1. Inleiding
  2. Methode van onderzoek
  3. Pilotbureaus in de praktijk
  4. Resultaten van de enquête
  5. Resultaten van de interviews
  6. Enkele wapenfeiten
Summary
Résumé
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Kruissink, M., Blees, L.W.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1995
Reeks:
Onderzoek en beleid 146
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 10.259

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Een schot in de roos?; evaluatie van pilotbureaus schietwapenondersteuning in twee politieregio's
Projectnummer:
W00146
Operationele status:
Alleen publicatie