De deconcentratie van D&J

De deconcentratie van D&J

Wijzigingen in de organisatie van het Nederlandse gevangeniswezen

Samenvatting

Aanleiding: Deconcentratie houdt in dat er een aantal taken en bevoegdheden zijn overgeheveld van het centrale niveau (het departement) naar het lokale niveau (de penitentiaire inrichtingen). Met deze operatie hoopt men de bedrijfsvoering binnen de gehele organisatie te verbeteren. Doel: Vaststellen of de doelstelling van de operatie wordt gehaald. De gevolgen van deconcentratie zullen worden nagegaan zowel in kwantitatieve zin, als in termen van organisatieveranderingen en effecten of werk- en leefklimaat in de inrichtingen. Opzet: Rendementstudies, twee interviewronden onder functionarissen zowel op centraal als lokaal niveau, alsmede het herhaald afnemen van standaardvragenlijsten onder PIW'ers en gedetineerden. Twee vragen stonden in het onderzoek centraal: 1) Welke wijzigingen in de organisatie, taakstelling en werkwijze hebben zich onder invloed van de deconcentratie op centraal niveau en in de inrichtingen voorgedaan? 2) Is de kwaliteit van de bedrijfsvoering van D&J door deze veranderingen verbeterd?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Gebruikte afkortingen
Samenvatting, conclusies en discussie

  1. Deconcentratie
  2. Het onderzoek
  3. Het verloop van de deconcentratie-operatie
  4. Organisatorische consequenties van deconcentratie
  5. Deconcentratie en de kwaliteit van de bedrijfsvoering
Summary
Résumé
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Wartna, B.S.J., Brouwers, M.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1995
Reeks:
Onderzoek en beleid 150
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 10.416

Onderzoekgegevens

Werktitel:
De deconcentratie van D&J; wijzigingen in de organisatie van het Nederlandse gevangeniswezen
Projectnummer:
W00150
Operationele status:
Alleen publicatie