Een veld in beeld

Een veld in beeld

Een beschrijving van het werk in de justitiële behandelinrichtingen

Samenvatting

In dit rapport wordt een beschrijving gegeven van het werk in een specifieke sector van de justitiële jeugdinrichtingen: de behandelinrichtingen. In het eerste deel van het rapport wordt een beschrijving gegeven van de inrichtingen, hun organisatie en de behandelprogramma's van elke inrichting. In het tweede deel van het rapport komen de afzonderlijke onderdelen van het dagprogramma aan de orde: het verblijf in de groep, onderwijs en opleiding en therapie en vrijetijdsbesteding. In hoofdstuk 2 wordt een korte beschrijving gegeven van de tien inrichtingen en komt de organisatie aan de orde. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de theoretische fundering van de behandeling in elk van de inrichtingen en op de opbouw van het behandelingsproces in verschillende fasen, met elk eigen doelen en vrijheden. In hoofdstuk 4 wordt de planning van de behandeling beschreven en komen de in de behandelplannen gestelde doelen aan de orde. In hoofdstuk 5 gaan de auteurs in op het dagelijkse leven in de leefgroepen en andere, meer geïndividualiseerde afdelingen. Hoofdstuk 6 behandelt de praktijk binnen het onderwijs en de werkplaatsen en in hoofdstuk 7 wordt ingegaan op het therapie-aanbod van de inrichtingen en de activiteiten in de vrije tijd. In hoofdstuk 8 wordt aandacht besteed aan de recente veranderingen in het veld van de justitiële behandelinrichtingen. Hoofdstuk 9 bevat een slotbeschouwing.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Aanleiding tot en opzet van het onderzoek
  2. De organisatie van de inrichtingen
  3. De theoretische achtergrond en de fasering van de behandeling
  4. De planning van de behandeling
  5. Het dagelijkse leven in de inrichting
  6. Het onderwijs
  7. Therapie en vrije tijd
  8. Recente veranderingen
  9. Slotbeschouwing
Summary
Résumé
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Boendermaker, L., Verwers, C.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1996
Reeks:
Onderzoek en beleid 159
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 10.879

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Een veld in beeld; een beschrijving van het werk in de justitiële behandelinrichtingen
Projectnummer:
W00159
Operationele status:
Alleen publicatie