Racistisch geweld in Nederland

Criminaliteit en delicten / Racistisch geweld

Racistisch geweld in Nederland

Aard en omvang, strafrechtelijke afdoening, dadertypen

Samenvatting

Het thema 'racistisch geweld in Nederland' is aan de hand van drie vragen nader onderzocht. De eerste vraag betreft de aard en de omvang van racistische incidenten c.q. racistisch geweld in Nederland. In de tweede plaats gaat het om het verkrijgen van meer achtergrondinformatie met betrekking tot incidenten waarbij concrete verdachten zijn aan te wijzen. Hoe worden de zaken door politie en justitie afgedaan? In de derde plaats wordt de aandacht nadrukkelijk gericht op de daders zelf. Wat zijn de achtergronden van deze mensen? Wat beweegt hen tot het plegen van racistische delicten? Wat is hun betrokkenheid bij extreem rechtse partijen, bewegingen of groepen? De incidenten worden onderscheiden in: bekladding, vernieling, brandstichting, bedreiging, mishandeling e.d.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Gebruikte afkortingen
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Racistisch gedrag c.q. geweld in Nederland anno 1994: een poging tot inventarisatie
  3. Afdoening door politie en justitie
  4. Daders
  5. Slotbeschouwing
Summary
Résumé
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Bol, M.W., Wiersma, E.G.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1997
Reeks:
Onderzoek en beleid 160
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 11.082

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Racistisch geweld in Nederland; aard en omvang, strafrechtelijke afdoening, dadertypen
Projectnummer:
W00160
Operationele status:
Alleen publicatie