Eind goed, al goed?

Eind goed, al goed?

De leefsituatie van jongeren een jaar na vertrek uit een justitiële behandelinrichting

Samenvatting

Nederland kent zeventien justitiële jeugdinrichtingen waar door de rechter opgelegde straffen en maatregelen ten uitvoer gelegd worden. Er zijn twee soorten van justitiële jeugdinrichtingen: opvang- en behandelinrichtingen. In dit rapport wordt in kaart gebracht hoe jongeren er een jaar na vertrek uit een behandelinrichting aan toe zijn. Daarbij wordt aandacht besteed aan hun dagbesteding, aan hun woon- en financiële situatie, aan ingrijpende gebeurtenissen die in het jaar na vertrek hebben plaatsgevonden en aan begeleiding na hun vertrek. Ook wordt nagegaan of er een jaar na vertrek sprake is van recidive en/of andere (psychische of gedrags-)problemen. De gegevens van de uit de behandelinrichtingen vertrokken jongeren worden telkens afgezet tegen die van andere tehuisverlaters en informatie uit onderzoek onder de jeugd in Nederland.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting en conclusies

  1. Inleiding
  2. Ander follow-up onderzoek
  3. Opzet van het onderzoek
  4. Verblijf en vertrek
  5. Leefsituatie een jaar na vertrek
  6. Gebeurtenissen en hulp in het jaar na vertrek
  7. Problematiek een jaar na vertrek
  8. Problemen vóór opname en vertrek
  9. Mening bewoners
  10. Slotbeschouwing
Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Boendermaker, L.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1998
Reeks:
Onderzoek en beleid 167
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 11.502

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Eind goed, al goed? De leefsituatie van jongeren een jaar na vertrek uit een justitiële behandelinrichting
Projectnummer:
W00167
Operationele status:
Alleen publicatie