Infiltratie in het recht en in de praktijk

Infiltratie in het recht en in de praktijk

Samenvatting

In het kader van de Parlementaire Enquete Opsporingsmethoden heeft het WODC onderzoek verricht naar bijzondere opsporingsmethoden, en in het bijzonder de methode van de infiltratie. Dit onderzoek valt in twee fasen uiteen. Als eerste een inventarisatie van de toepassing van infiltratie in de praktijk. Als tweede een onderzoek naar de effectiviteit van infiltratie. Hiervoor is de Centrale Toetsingscommissie (CTC) van het openbaar ministerie een belangrijke gegevensbron. Voor de eerste fase zijn bij de CTC gegevens verzameld over 102 infiltratiezaken over de periode 1995-1997. Ten behoeve van de tweede fase is uit die zaken een steekproef getrokken van 19 zaken. Deze gevalsstudies zijn uitgevoerd aan de hand van dossiers en interviews met betrokken officieren, politiƫle teamleiders en rechters. Na een uitgebreide beschrijving van de juridische context, de Wet Bijzondere Opsporingsmethoden BOB) en de vormen waarin infiltratie blijkens de literatuur voorkomt, wordt een beschrijving gegeven van de ter toetsing aan de CTC voorgelegde zaken. Besloten wordt met het onderzoek naar de effectiviteit van de methoden in de genoemde gevalsstudies. Geconcludeerd wordt dat het moeilijk blijkt te zijn tot harde uitspraken te komen over succes- en faalfactoren.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Gebruikte afkortingen
Samenvatting

  1. Inleiding en methode
  2. Infiltratie in het recht
  3. Infiltratie en de Centrale Toetsingscommissie
  4. Infiltratie in de praktijk
  5. Slotbeschouwing
Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Kruissink, M., Hoorn, A.M. van, Boek, J.L.M., Beenakkers, E.M.Th. (medew), Kockelkoren, M.G.J. (medew), Verrest, P.A.M. (medew), Paulides, G. (medew)
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1999
Reeks:
Onderzoek en beleid 177
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.054

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Infiltratie in het recht en in de praktijk
Projectnummer:
W00177
Operationele status:
Alleen publicatie