Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV)

Straffen en maatregelen / Dwangbehandeling

Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV)

Een literatuurverkenning naar voor de SOV relevante ervaringen met onvrijwillig geplaatste justitiabele verslaafden in binnen- en buitenland

Samenvatting

Aanleiding tot deze literatuurverkenning vormt de indiening van het wetsvoorstel Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV). Het wetsvoorstel is bedoeld voor de aanpak van een groep vaak langdurig verslaafden die hun verslaving combineren met voortdurend en hardnekkig crimineel gedrag dat veel overlast veroorzaakt.  De vraag in deze literatuurverkenning is of zeer actieve drugsgebruikers met een lange voorgeschiedenis van drugsgebruik en criminaliteit, die zich niet vrijwillig of onder drang in een behandelvoorziening laten opnemen, na een gedwongen plaatsing minder delicten plegen dan zij zonder deze plaatsing zouden hebben gedaan. Eerst wordt een kort overzicht gegeven van de verschillende behandelingsmodaliteiten en, voor zover bekend, het effect daarvan. Vervolgens komen de ervaringen elders met de implementatie van behandelingsprogramma's voor justitiabele drugsverslaafden ter sprake. Verder wordt een schets gegeven van het juridische kader van de geëvalueerde buitenlandse programma's (Zweden, Duitsland en de Verenigde Staten), gevolgd door een overzicht van de evaluaties en een samenvatting van de voornaamste bevindingen.

Inhoudsopgave

Samenvatting en conclusie

  1. Inleiding
  2. Behandelingsmodaliteiten
  3. Implementatie en behandelingsprojecten
  4. Wetgeving in Zweden, Duitsland en de VS
  5. Evaluaties van behandelingsprogramma's onder drang en dwang
  6. Samenvatting onderzoeksresultaten
  7. Kernpunten
  8. Suggesties

Summary
Literatuur
Bijlage

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Baas, N.J.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1998
Reeks:
Onderzoeksnotities 1998/04
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 11.792

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV); een literatuurverkenning naar voor de SOV relevante ervaringen met onvrijwillig geplaatste justitiabele verslaafden in binnen- en buitenland
Projectnummer:
W00213
Operationele status:
Alleen publicatie