Cameratoezicht in het publieke domein in EU-landen

Criminologie en victimologie / Criminaliteitsverplaatsing

Cameratoezicht in het publieke domein in EU-landen

Samenvatting

Het gebruik van camera’s in het publieke domein staat op dit moment sterk in de belangstelling. Diverse steden hebben camera’s in het publieke domein geplaatst of zijn van plan dit te gaan doen. In Nederland is er echter weinig kennis beschikbaar over de voorwaarden, regelgeving en effecten van cameratoezicht in het publieke domein. Daarom is er behoefte aan een literatuurstudie naar de aspecten van cameratoezicht in het publieke domein in landen van de Europese Unie waar men reeds ervaringen hiermee heeft opgedaan. Hierbij staat een aantal onderzoeksvragen centraal. Het gaat om het doel van cameratoezicht, de voorwaarden, de uitvoering en de effecten. Om deze vragen te beantwoorden is telefonisch contact gezocht met de ministeries van Binnenlandse Zaken of Justitie (of beiden) in de diverse landen. Hieruit bleek dat in Groot-Brittannië, Ierland, Frankrijk, België en Finland cameratoezicht in het publieke domein was en dat informatie hieromtrent aanwezig was. Naar deze landen is nader onderzoek verricht. Omdat geschreven informatie niet altijd aanwezig bleek te zijn, is er ook gebruik gemaakt van mondelinge informatie. Naast het analyseren van de literatuur over cameratoezicht in het publieke domein hebben verscheidende telefonische interviews plaatsgevonden met experts op dit gebied in de desbetreffende landen en is er een bezoek gebracht aan het ‘Home Office’ en een cameraproject in Groot-Brittannië.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Het doel van cameratoezicht
  3. Voorwaarden voor cameratoezicht
  4. De uitvoering van cameratoezicht
  5. De effecten van cameratoezicht
  6. Samenvatting en conclusies
Summary
Literatuur

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Meijer, B.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2000
Reeks:
Onderzoeksnotities 2000/05
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.263

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Cameratoezicht in het publieke domein in EU-landen
Projectnummer:
W00226
Operationele status:
Alleen publicatie