Rekrutering en (permanente) educatie van de rechtsprekende macht in vijf landen

Strafrecht en strafproces / Raio

Rekrutering en (permanente) educatie van de rechtsprekende macht in vijf landen

Een internationale verkenning

Samenvatting

Deze literatuurverkenning heeft tot doel inzicht te verkrijgen in verschillenden vormen van rekrutering en opleiding voor de ZM, verantwoordelijkheden in rekruterings- en opleidingstrajecten, en de rol van de minister van Justitie in andere landen. In deze notitie worden eerst de afzonderlijke landen (Nederland, Frankrijk, Duitsland, Zweden en de Verenigde Staten) behandeld, waarbij na een korte beschrijving van de organisatie van de zittende magistratuur aan de hand van de resultaten getracht wordt de onderzoeksvragen te beantwoorden. In het laatste hoofdstuk worden de bevindingen vergeleken, en aandachtspunten voor het Nederlandse rekruterings- en opleidingsbeleid voor de ZM genoemd.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Nederland
  3. Frankrijk
  4. Duitsland
  5. Zweden
  6. Verenigde Staten
  7. Vergelijking tussen de vijf landen
Summary
Literatuur
Literatuur en internetadressen van niet besproken landen
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Baas, N.J.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2000
Reeks:
Onderzoeksnotities 2000/08
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.293

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Rekrutering en (permanente) educatie van de rechtsprekende macht in vijf landen : een internationale verkenning
Projectnummer:
W00229
Operationele status:
Alleen publicatie