Individuele gratieverlening in misdrijven en recidive

Strafrecht en strafproces / Gratie

Individuele gratieverlening in misdrijven en recidive

Samenvatting

De aanleiding tot dit onderzoek was de zorg van de Hoofdafdeling Staats- en Strafrecht dat met het kwijtschelden of verminderen van straffen het eventuele speciaal preventieve effect van de oorspronkelijk opgelegde straffen wegvalt of kleiner wordt. Meer in het bijzonder vroeg men zich af of voorwaardelijke gratieverlening uit het oogpunt van speciale preventie de voorkeur verdient boven de onvoorwaardelijke gratieverlening.

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Opzet en uitwerking van het onderzoek
  3. Resultaten - gegratieerden en overige veroordeelden
  4. Resultaten - onvoorwaardelijke of voorwaardelijke gratie
  5. Slotconclusie
Bijlagen in afzonderlijk rapport 9a

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Werff, C. van der
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1976
Reeks:
WODC-Reeks 09
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 1639

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Individuele gratieverlening in misdrijven en recidive
Projectnummer:
WODC09
Operationele status:
Alleen publicatie