De rol van de rechter in de samenleving

Strafrecht en strafproces / Klassejustitie

De rol van de rechter in de samenleving

Een aanvullend literatuuronderzoek ten behoeve van de Staatscommissie Herziening Rechterlijke Organisatie

Samenvatting

Dit literatuurrapport is bedoeld als een aanvulling op het beschrijvend literatuurrapport "De rol van de rechter in de samenleving" dat in oktober 1973 door het Wetenschappelijk Voorlichtings- en Documentatiecentrum (WVDC) werd uitgebracht (zie: bijlage). Het is samengesteld op verzoek van de Staatscommissie Herziening Rechterlijke Organisatie. In overleg met de Staatscommissie werd besloten zo nauw mogelijk bij de opzet van het vorige rapport aan te sluiten. De inhoud van dit rapport is dan ook beperkt tot de onderwerpen die in het vorige literatuuroverzicht zijn behandeld. Er is naar gestreefd vooral die literatuur te verwerken die nieuwe gezichtspunten toevoegde aan hetgeen in het vorige rapport is vermeld. Elke paragraaf begint met een samenvatting van de belangrijkste punten uit het vorige rapport, zodat het huidige rapport ook apart kan worden gelezen.

Inhoudsopgave

Ten geleide

  1. Inleiding
  2. De functie van het recht
  3. De functie van de rechter
  4. Enkele aspecten van het functioneren van de rechter
  5. Vertrouwen in de rechter
  6. Samenvatting

Slotopmerkingen
Literatuur

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Lange, O.R. de
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1977
Reeks:
WODC-Reeks 16
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 1120-a

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Projectnummer:
WODC16
Operationele status:
Alleen publicatie