De harmonisering van de straftoemeting in discussie

Veiligheid en preventie / Afschrikking

De harmonisering van de straftoemeting in discussie

Een bijdrage aan de harmonisering van het strafvorderingsbeleid in het ressort Arnhem

Samenvatting

In dit rapport zullen eerst in het kort de resultaten van de eerste gespreksronde worden samengevat. Daarna volgen een beschrijving van de opzet van de tweede gespreksronde en een overzicht van de resultaten daarvan. Vervolgens worden deze gekoppeld aan datgene wat in de literatuur over het beslissingsproces van de straftoemeter bekend is. Een en ander wordt tenslotte in een aantal konklusies samengevat waarbij getracht wordt aan te geven op welke wijze door het Openbaar Ministerie zinvol aan de pogingen tot harmonisering inhoud kan worden gegeven.

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. De resultaten van de eerste gespreksronde
  3. De opzet van de tweede gespreksronde
  4. De resultaten van de tweede gespreksronde
  5. De literatuur over de straftoemeting

Samenvatting en konklusies
Bijlage

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Kaaden, J.J. van der, Steenhuis, D.W.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1976
Reeks:
WODC-Reeks 20
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Projectnummer:
WODC20
Operationele status:
Alleen publicatie