Harddruggebruikers in de huizen van bewaring

Harddruggebruikers in de huizen van bewaring

Samenvatting

In de maand maart 1977 zijn alle gestichtsartsen, verbonden aan de penitentiaire inrichtingen in Nederland, benaderd met de vraag gegevens beschikbaar te stellen over de opvang en behandeling van gebruikers van harddrugs. De gegevens werden verzameld met behulp van speciaal voor dit doel ontworpen registratieformulieren. Het doel van deze registratie was enerzijds te komen tot een schatting van het aantal harddruggebruikers dat jaarlijks in de inrichtingen wordt opgenomen, en anderzijds om inzicht te krijgen in de wijze waarop de medische diensten van de inrichtingen het voor hen relatief nieuwe probleem van de druggebruikers aanpakken. Tevens bleek het mogelijk van een groot deel van de geregistreerde druggebruikers het strafrechtelijk verleden na te gaan, gemeten in aantallen veroordelingen en sepots voor misdrijven.

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Het aantal geregistreerde harddruggebruikers
  3. De gebruikte drugs
  4. De harddruggebruiker in het Huis van bewaring: een beschrijving aan de hand van enkele sociaal-demografische persoonskenmerken
  5. Het strafrechtelijk verleden van de in het Huis van bewaring opgenomen harddruggebruikers
  6. De gedetineerde harddruggebruiker in het Huis van bewaring en de hulpverlening voor de opname in het Huis van bewaring
  7. De behandeling in de Huizen van bewaring
  8. Samenvatting

Bijlage

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Cozijn, C., Dijk, J.J.M. van
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1978
Reeks:
WODC-Reeks 23
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 2271

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Projectnummer:
WODC23
Operationele status:
Alleen publicatie