Visies van mentoren en ploegkommandanten op beroep en opleiding

Visies van mentoren en ploegkommandanten op beroep en opleiding

Samenvatting

Dit onderzoek vormt een deel van een onderzoek naar de relatie tussen de primaire politieopleiding en de politiepraktijk. Om een beeld te krijgen van de visies van praktijkfunktionarissen op beroep en opleiding, werd het in dit rapport te behandelen deelonderzoek uitgevoerd bij begeleiders van jonge agenten/wachtmeesters. Het onderzoek werd uitgebreid met die korpsleden waarvan verondersteld kan worden dat zij zich in een direkte relatie met de jonge agent/wachtmeester een beeld hebben gevormd van de opleiding: enerzijds mentoren of begeleiders; anderzijds de groepskommandanten.

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Een aantal achtergrondgegevens van mentoren en ploegkommandanten
  3. (Mentor)begeleiding
  4. Een aantal visies op de algemene uniformdienst
  5. Visies op de primaire politie-opleiding
  6. Konklusies en aanbevelingen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Holten-Vriesema, J.S.E.
Organisatie(s):
WODC, Ministerie van Binnenlandse Zaken - Afdeling Onderzoek en Ontwikkeling, Stichting Itoba
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1978
Reeks:
WODC-Reeks 26
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 2532

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Visies van mentoren en ploegkommandanten op beroep en opleiding
Projectnummer:
WODC26
Operationele status:
Alleen publicatie