Parkeerproblematiek III

Parkeerproblematiek III

Ingegaan op 1 mei 1978, het effect van de verhoging van het bedrag van de politietransactie bij parkeerovertredingen

Samenvatting

Het hier gerapporteerde onderzoek was opgezet om na te gaan wat het effect zou zijn van de verhoging van het bedrag van de politietransactie van vijftien naar vijfentwintig gulden.

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Het preventief effect van het politie-optreden tegen het illegaal parkeren
  3. De opzet van het exeperiment ter bepaling van het eventueel effect van de verhoging van het bedrag van de politietransactie bij het illegaal parkeren
  4. De resultaten van het onderzoek
  5. Samenvatting en slotbeschouwing
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Cozijn, C., Nijenhuis-Dijkhoff, N.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1980
Reeks:
WODC-Reeks 39
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 2617-c

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Parkeerproblematiek III;; het effect van de verhoging van het bedrag van de politietransactie bij parkeerovertredingen, ingegaan op 1 mei 1978
Projectnummer:
WODC39
Operationele status:
Alleen publicatie