Op weg naar evenwicht

Politie en rechtshandhaving / Gestolen goederen

Op weg naar evenwicht

een onderzoek naar zorgplichten op het internet

Samenvatting

Deze rapportage geeft antwoord op de volgende onderzoeksvragen:
- Welke vormen van zorgplicht voor internetserviceproviders gelden in Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk of worden daar ontwikkeld?
- Welke rol(len) vervult de nationale overheid daarbij?
- Wat zijn de redenen voor de gekozen aanpak en wat zijn de ervaringen daarmee?

Inhoudsopgave

Samenvatting
Woord vooraf
Afkortingen
Verklarende woordenlijst

  1. Inleiding en probleemstelling
  2. Inventarisatie van bevindingen
  3. Analyse en conclusies
  4. Literatuurlijst
Bijlagen
  1. Landenstudies (Nederland, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk)
  2. Begeleidingscommissie
  3. Interviews
Summary

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Eijk, N.A.M. van, Engers, T.M. van, Wiersma, C., Jasserand, C.A., Abel, W.
Organisatie(s):
Universiteit van Amsterdam - Instituut voor Informatierecht (IViR), Leibniz Center for Law, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Universiteit van Amsterdam - Instituut voor Informatierecht (IViR)
Jaar van uitgave:
2010
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
UvA Instituut voor Informatierecht (IVIR)
Telefoon:
020 5253406
Fax:
020 5253033
E-mailadres:
ivir@ivir.nl
Website:
www.ivir.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Zorgplicht Internet Service Providers (ISPs)
Projectnummer:
1854
Operationele status:
Afgerond