Missie en kerntaken

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) is een zelfstandige dienst van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en verricht wetenschappelijk, beleidsgericht onderzoek. Onafhankelijkheid van onderzoek gaat gepaard met een constructieve relatie met het ministerie, haar ketenpartners en relevante anderen van buiten het ministerie. Rapporten en andere publicaties zijn openbaar en gratis online beschikbaar.

Zelfstandige dienst

Sinds september 2019 heeft het WODC een meer zelfstandige positie als dienst van het ministerie. Tot deze periode maakte het WODC deel uit van het cluster SG.

Missie

Het WODC wil een toonaangevend wetenschappelijk onderzoeks- en kenniscentrum zijn voor het veld van JenV. Dat realiseert het door het uitvoeren van eigen onderzoek, het verzamelen van statistische informatie over Justitie en Veiligheid en het uitbesteden en begeleiden van onderzoek aan externe partijen (universiteiten en onderzoeksinstituten).

Kerntaken

Het WODC is belast met:

  • Het verrichten van onderzoek en het doen verrichten van onderzoek, waaronder het evalueren van beleid en beleidsprogramma’s;
  • Het adviseren over voorgenomen beleid en beleidsprogramma’s;
  • Het ontwikkelen, onderhouden en toegankelijk maken van data;
  • Het verspreiden van binnen het WODC aanwezige kennis.

Historie

Met als voorloper het Studie- en Documentatiecentrum (dat rond 1950 met haar werkzaamheden begon), werd het WODC begin jaren ’70 opgericht. In de jaren ’90 werd de toenmalige Centrale Directie Wetenschappelijk Onderzoek (CDWO) die zich onder andere bezighield met uitbesteden en begeleiden van onderzoek en -met het aanleggen van databestanden, statistiek en beleidsanalyses geïntegreerd in het WODC.