WODC-documentatie

Het documentatiebestand van het WODC is zowel nationaal als internationaal georiënteerd en heeft vooral een (sociaal-) wetenschappelijk en beleidsmatig karakter dat gericht is op de justitiële beleidsterreinen. Het bestaat uit tijdschriftartikelen, boeken, rapporten, grijze literatuur (bv. congrespapers) en bibliografieën.

De bibliotheek van het WODC is om capaciteitsredenen uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van het kerndepartement en uitvoeringsorganisaties van de Ministeries van Justitie en Veiligheid en BZK.